Kalender


Café-arrangementer

Løgstør
(i bibliotekets kælder)
Fredage kl. 10-12: 27. jan, 10. feb, 24. feb, 10. mar, 24. mar, 28. apr og 19. maj.
Aflyst 27. januar

Hvalpsund
(Aktivitetshuset, Sundvej)
Tirsdage kl. 15-17: 24. jan, 7. feb, 21. feb, 7. mar, 21. mar, 4. april, 18. apr, 2. maj og 16. maj.

Aars
(under biblioteket)
Fredage kl. 10-12:
Hver fredag til og med 19. maj

Bor du i Vesthimmerland - eller er din slægt herfra?


Så er foreningen Slægts­forskerne i Vest­himmer­land sikkert noget for dig. Vi er en for­ening af slægts­forskere på alle trin – fra begynd­ere til rutiner­ede – så du er vel­kommen, uanset om du lige er begyndt, eller om du har arbej­det med din slægt i mange år.

Foreningen blev stiftet d. 20. marts 2012, og for­mål­et er at øge kend­skabet til slægts­forsk­ning og metode.

Det gør vi ved at arrangere op­lys­ende fore­drag og holde medlems­aftener, hvor vi bl.a. ud­veksler er­far­inger, be­lyser sær­lige emner og hjælper hin­anden, når der opstår pro­blemer.


Foto: Hans Henning Tangaa, Kursus i gotisk læsning, foråret 2014.

Bliv medlem

Alle med interesse for slægts­forskning kan blive med­lem. Kon­tin­gentet for en hus­stand er blot 200,- kr. pr. år. Ind­meld­else kan ske til vores kasserer Lis Thomsen: aage.lis.thomsen@gmail.com. Kon­tin­gen­tet bedes ind­betalt på konto 9217 2071484346.