Kalender


Café-arrangementer

Hver gang fra kl. 10.00 til ca. 12.00. Medbring gerne pc/noget at skrive på og evt. kaffe/te.

Slægtscaféerne er også for ikke-medlemmer.

Løgstør Bibliotek (i kælderen):
Den 24. august, 7. september, 21. september, 5. oktober, 26. oktober, 2. november, 16. november og 30. november.

Aars Bibliotek (i kælderen):
Hver fredag fra 7. september til og med 7. december.
Besøg på Gl. Estrup:
  • Billeder fra turen til Gl. Estrup: Klik her.

Bor du i Vesthimmerland - eller er din slægt herfra?


Så er foreningen Slægts­forskerne i Vest­himmer­land sikkert noget for dig. Vi er en for­ening af slægts­forskere på alle trin – fra begynd­ere til rutiner­ede – så du er vel­kommen, uanset om du lige er begyndt, eller om du har arbej­det med din slægt i mange år.

Vi arbejder for at øge kend­skabet til slægts­forsk­ning og metode. Det gør vi ved at arrangere op­lys­ende fore­drag og holde medlems­aftener, hvor vi bl.a. ud­veksler er­far­inger, be­lyser sær­lige emner og hjælper hin­anden, når der opstår pro­blemer.


Foto: Hans Henning Tangaa, Kursus i gotisk læsning, foråret 2014.

Bliv medlem

Alle med interesse for slægts­forskning kan blive med­lem. Kon­tin­gentet for en hus­stand er blot 200,- kr. pr. år. Ind­meld­else kan ske til vores kasserer Lis Thomsen: aage.lis.thomsen@gmail.com. Kon­tin­gen­tet bedes ind­betalt på konto 9217 2071484346.