Forsiden

Bor du i Vesthimmerland - eller stammer din slægt derfra?

Så er foreningen Slægts­forskerne i Vest­himmer­land sikkert noget for dig. Vi er en for­ening af slægts­forskere på alle trin – fra begynd­ere til rutiner­ede – og du er vel­kommen, uanset om du lige er begyndt, eller om du har arbej­det med din slægt i mange år.

 

Vi arbejder for at øge kend­skabet til slægts­forsk­ning og metode. Det gør vi ved at arrangere op­lys­ende fore­drag og holde medlems­aftener, hvor vi bl.a. ud­veksler er­far­inger, be­lyser sær­lige emner og hjælper hin­anden, når der opstår pro­blemer.

Foto: Johnny Johansen, Medlemsmøde, Julen 2018.

Cafémøder

Kom og få hjælp til slægtsforskning.

 

Løgstør Biblioteket

Kl. 10 - 12 på fredage i ulige uger (1. og 15. feb., 1., 15. og 29. mar., 12.  og 26. apr. samt 10. maj).

 

Aars Biblioteket

Kl. 10 - 12 hver fredag

(til og med 24. maj).

Bliv medlem

Ind­meld­else kan ske via Danske Slægts­forskeres webshop: dsshop.dk.

Kontingentet er 100,- kr. for hele husstanden.

Vi samarbejder med

Vi takker for tilskud fra

Vi takker for tilskud fra